KURS OG OPPLÆRING

 • Rigger kurs
 • Stroppekurs
 • Varmearbeider
 • HMS kurs
 • Mobilkraner G1
 • Traverskraner G4
 • Lastebilkraner G8
 • Tårnkran G2
 • Portalkran G3
 • Truckførerkurs
 • Lift-Personløftere
 • Sikkerhet og ansvar
 • Masseforflytningsmaskiner
 • Dokumentertopplæring
 • Kontrolløropplæring

Ta kontakt for mer informasjon om hvert enkelt kurs, pris og varighet.