VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING

  • Elektriske anlegg
  • Mekanisk reparasjon
  • Reparasjoner av traverskraner
  • Reparasjon av trucker
  • Reparasjoner av lastebiler
  • Dele salg til truck og lastebiler
  • Dele salg til kraner

KRS utfører mekaniske reparasjoner av alle type kraner.